Archives 2023

ข่าวการศึกษา-วันนี้

ศธ.ยกเลิกระเบียบทรงผมนักเรียน ให้โรงเรียนกำหนดทรงผมได้

ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ไฟเขียวออกระเบียบทรงผมนักเรียนใหม่ ให้อำนาจโรงเรียนกำหนดทรงผมไว้สั้น-ยาวได้ แต่ห้ามดัด ย้อมสี ไว้หนวดเครา

วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 มาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการลงโทษเรื่องทรงผมได้ส่งผลถึงร่างกายและจิตใจของนักเรียน ศธ.จึงได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน

ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้ให้ความเห็นว่า รมว.ศธ.ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดอาจอาศัยอำนาจตามมาตรา 12 ประกอบกับมาตรา 39 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติได้

ดังนั้น เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ตนจึงได้ลงนามในระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 และเสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วออกเป็นหนังสือสั่งการ หรือหนังสือเวียน

กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนหรือนักศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งนำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไปกำหนดเป็นระเบียบ หรือข้อบังคับของสถานศึกษาแต่ละแห่งเอง

ข่าวการศึกษา-ล่าสุด

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ขณะนี้ ศธ.ได้ยกร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาไว้ดังนี้

1.การไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. และสถานศึกษาในกำกับดูแลของ ศธ. จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ โดยสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะทรงผมได้ตามพันธกิจ บริบท และความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา

2.สถานศึกษาในสังกัด ศธ.และสถานศึกษาในกำกับดูแลของ ศธ.อาจดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับไว้ทรงผมของนักเรียนได้ โดยการวางระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษา และควรระบุบทอาศัยอำนาจของกฎหมายเฉพาะมาตรา 39 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักการมีส่วนร่วม เช่น นักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง หรือผู้แทนผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นใดที่หัวหน้าสถานศึกษาเห็นสมควร เป็นต้น

และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้วแต่กรณี ก่อนการประกาศใช้ และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนไว้ในระบบสารสนเทศ หรือบริเวณของสถานศึกษา

และดำเนินการแจ้งให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาทราบเป็นการทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติตนของนักเรียนมีความถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา

“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผมว่า นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้

กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย และมีข้อต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ ดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไว้หนวดหรือเครา การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

แต่ต่อไปหลังจากมีการประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนทั้งหมดจะอยู่ที่สถานศึกษา ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย” นางสาวตรีนุชกล่าว

เกมส์มาใหม่-น่าเล่น

Cat Snack Bar เกมร้านอาหารสุดน่ารัก

“Cat Snack Bar” เกมมือถือสำหรับเหล่าทาสแมวที่เล่นง่าย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ในวันนี้ผมจะมารีวิวเกม “Cat Snack Bar” เกมมือถือที่เล่นง่าย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเหล่าทาสน้องแมว คุณจะต้องเพลิดเพลินกับภาพและเพลงประกอบที่สอดแทรกเสียงน้องแมวเข้ามาเป็นระยะอย่างแน่นอน ขนาดผมที่เป็นทาสน้องหมา ยังต้องยอมให้กับเกมนี้เลยจริงๆ

Cat Snack Bar เป็นเกมแนว Idle โดยผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นคนบริหารร้านอาหารที่บรรดาน้องแมวทำงานอยู่ (รวมถึงน้องแมวที่เป็นลูกค้าด้วยนะ) ซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแนวร้านอาหารที่สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆ เพื่อฆ่าเวลาแบบเพลินๆไปกับเหล่าน้องแมว

ถึงเวลาน้องแมวทำงาน!
เริ่มต้นจะมีวิธีการเล่นสอนอยู่เล็กน้อยในตอนแรก แต่หลังจากนั้นตัวเกมจะปล่อยให้เราลองบริหารเอง ซึ่งเริ่มแรกร้านอาหารที่เราให้น้องแมวทำงาน จะเป็นร้านเล็กๆ มีแค่แซนด์วิชเพียงเมนูเดียว และเรามีหน้าที่อัปเกรดตามเงินรายได้ที่เราได้มา ทำให้น้องแมวเตรียมอาหารตามที่ลูกค้าสั่งได้ไวขึ้น มีจุดทำอาหารเพิ่มขึ้นและมีน้องแมวมาช่วยเพื่อนทำอาหารให้รองรับลูกค้าได้มากขึ้น

ในตอนแรกที่เล่น อาจจะยังมีอะไรให้ทำน้อย มีแค่การอัปเกรดของทำอาหารหรืออื่นๆ แต่หลังจากที่เราได้ขยายร้านเป็นร้านโดนัท จึงเริ่มมีเมนูหลากหลายมากขึ้น เช่น โดนัท (ก็ร้านขายโดนัทเนอะ) และกาแฟ พอเล่นถึงด่านที่ 2 (ผมขอแทนแต่ละร้านที่เปลี่ยนเป็นด่านละกัน) จะเริ่มมีทิปที่เป็นโบนัสในแต่ละคำสั่งซื้อ และมีโบนัสเวลาบวกเพิ่มเพื่อให้เราได้เงินมากขึ้นด้วย แต่จุดที่ทำให้ผมเซ็งๆ นิดหน่อย คือเราต้องดูโฆษณา ถึงจะสามารถรับเงินหรือโบนัสบางอย่างที่เกมจะให้เราได้ แต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสกับการดูโฆษณาให้จบ ก็ไม่ถือเป็นข้อด้อยเลย

เกมส์ฟรีออนไลน์

ลองใช้เพชรดูสิ!
พอผมเล่นถึงด่าน 3 ก็จะเริ่มมีการอัปเกรดอีก 1 วิธี คือการใช้เพชร โดยเราจะได้เพชรก็ต่อเมื่อเราใช้เงินอัปเกรดของในร้านอาหารจนถึงขั้นสุดของ level นั้นๆ (ไม่งงนะ) และนำเพชรมาแลกรับ Merchandise (สินค้า) ซึ่งเกมนี้คือเกมน้องแมว เพราะฉะนั้นสินค้าที่เราได้ ก็ต้องเป็นของเล่นแมวสิ แต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุด เมื่อเราเล่นถึงด่านที่ 4 เราจะสามารถแต่งตัวน้องแมวของเราได้! ส่วนของที่จะเอามาแต่งตัวน้องแมวนั้น ก็คือกระเป๋าที่เราจะสามารถใช้เพชรแลกมาได้ โดยที่กระเป๋าแต่ละประเภทจะมีรูปแบบของที่ไม่เหมือนกัน ตั้งแต่ของระดับธรรมดา จนถึงระดับหรูหราแมวเห่าเลยแหละ และของที่เราจะได้จากกระเป๋าเหล่านี้ เช่น หมวกหูแมวหรือของเล่นน้องแมวต่างๆ เราจะสามารถนำมาแต่งตัวให้น้องแมวของเราได้ตามใจชอบเลย

สรุป
สำหรับผม เกมนี้ค่อนข้างจะมีของให้เราต้องปลดล็อกเยอะ ทั้งสินค้า หรือแม้กระทั่งการสะสมเพชร เพื่อนำไปแลกกับกระเป๋าที่จะสุ่มของแต่งตัวน่ารักๆ มาให้น้องแมวของเรา ถือว่าเป็นลูกเล่นของเกมที่ทำให้ไม่น่าเบื่อ ต้องลุ้นเวลาสุ่มของว่าจะได้ของแต่งตัวแบบไหนหรือสินค้าคืออะไรบ้าง แต่ส่วนใหญ่ เชื่อผมเถอะ เป็นของที่ทุกคนเห็นแล้วต้องบอกว่าน่ารักมากๆ แน่นอน ถือเป็นอีกเกมหนึ่งที่สามารถเล่นได้ยามว่างแบบเพลินๆ เลยล่ะครับ

แนะนำข่าวเกมส์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : PROJECT KNIGHTS เกมมือถือ TURN BASE RPG น้องใหม่สุดอลังการเปิดให้ทดสอบแล้ววันนี้

สล็อต-รอยัล-gclub

สล็อต รอยัล gclub

สล็อต รอยัล gclub เกมสล็อตออนไลน์บริการคุณผ่านหน้าคาสิโนเว็บตรงในวันนี้

ใหม่ล่าสุดกับ สล็อต รอยัล gclub เกมสล็อตออนไลน์คุณภาพให้คุณได้เข้าร่วมทำการวางเดิมพันผ่านการบริการ เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ อันดับ1 ที่น่าเชื่อถือได้ และ เป็นเกมสล็อตออนไลน์ royal gclub คุณภาพให้คุณได้สัมผัสกับสล็อตเว็บตรงและทำกำไรผ่านมือถือ เดิมพันออนไลน์ไปกับหนึ่งในเกมจากเว็บคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงในด้านการบริการลูกค้าทุกท่าน ซึ่งถ้าหากจะให้ย้อนไปในอดีต Royal Gclub ได้ก่อตั้งขึ้นประมาณ 10 ปีซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการความบันเทิงทางคาสิโนออนไลน์ชั้นนำของโลกซึ่งเป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ที่มีความหลากหลายทางด้านเกมการวางเดิมพัน

สล็อต-รอยัล-gclub

สล็อต รอยัล gclub เหตุผลที่คุณควรเลือกเข้ามาร่วมทำการวางเดิมพันเพื่อแสวงผลกำไร

แน่นอนว่าถ้าหากขึ้นชื่อว่าสล็อตออนไลน์ Royal Gclub ก็ต้องบอกเลยว่า สล็อต รอยัล gclub เป็นเกมสล็อตออนไลน์มาจากเว็บเดิมพันเว็บตรงที่ดีที่สุดในโลกแน่นอน ซึ่งเป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ที่มีการตลาดดีที่สุดและมียอดจำนวนผู้เข้ามาร่วมทำการวางเดิมพันกับเกมสล็อตผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรามากที่สุด ซึ่งคุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าเกมสล็อตออนไลน์ gclub ผ่านเว็บ ของเรานั้นเป็นเกมสล็อตออนไลน์ที่แตกง่ายและได้เงินจริงซึ่งคุณสามารถเข้ามาสัมผัสได้โดยตรงโดยที่ยังไม่ต้องเชื่อโฆษณาและคำแนะนำของเรา ซึ่งทางเราอยากให้คุณพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่ตัวคุณเข้ามาร่วมพิสูจน์ให้เห็นกับตา เพราะพูดสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแน่นอน

จีคลับสล็อต

เข้าร่วมทำการวางเดิมพันผ่านการบริการ Royal Gclub เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ อันดับ1

ลองเข้ามาร่วมลงทุนออนไลน์กับ สล็อต รอยัล gclub เล่นเกมสล็อตออนไลน์ที่ทำลายสถิติว่ามีจำนวนผู้คนเข้ามาร่วมทำการวางเดิมพันมากที่สุดแถมยังได้สถิติเกมสล็อตออนไลน์ที่มีการบอกและกล่าวขานกันว่ามีการแจกรางวัลบ่อยมากที่สุด เพราะว่าเป็น สล็อตออนไลน์เว็บตรง จึงมี 5 เหตุผลที่คุณควรเลือก Royal Gclub ในการวางเดิมพันสล็อตออนไลน์ที่คุณนั้นจะได้สัมผัสกับความสนุกดังนี้

  1. เล่นเกมสล็อตออนไลน์ที่มีการให้ผลรางวัลตอบแทนสูงเพียงแค่คุณทำการวางเดิมพันอัตราขั้นต่ำ
  2. เป็นสล็อตออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกและเป็นเกมสล็อตที่มีความปลอดภัยทางด้านการเงิน
  3. เป็นการวางเดิมพัน จีคลับสล็อต ชื่อผู้เล่นทุกคนนั้นจะสามารถทำการลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีทุนน้อยเป็นอย่างมาก
  4. เว็บสล็อตออนไลน์ Royal Gclub ได้คัดสรรมาแต่เกมการวางเดิมพันที่มีคุณภาพและมีอัตราในการแจกรางวัลไวและบ่อยกว่าเกมอื่น
  5. เว็บสล็อตออนไลน์ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการจำกัดเวลาเข้าและออก

แหล่งที่มา :  avtoviking.com

ข่าวกีฬา-ต่างประเทศ

นิวคาสเซิ่ล ทุ่มเงินคว้า “กอร์ดอน” จากเอฟเวอร์ตัน ร่วมทีม

เสริมแกร่ง! นิวคาสเซิ่ล ทุ่มเงินคว้า “กอร์ดอน” จากเอฟเวอร์ตัน ร่วมทีมอย่างเป็นทางการ

“สาลิกาดง” นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด สโมสรในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศคว้าตัว แอนโธนี่ กอร์ดอน ปีกชาวอังกฤษของ เอฟเวอร์ตัน มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา

โดย ดาวเตะวัย 21 ปี ย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว 45 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,820 ล้านบาท) แบ่งเป็นการจ่ายครั้งแรก 40 ล้านปอนด์ และบวกเพิ่มอีก 5 ล้านปอนด์ หากสามารถทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

ข่าวกีฬา-รอบโลก

“ตั้งแต่ผมได้รู้ถึงเรื่องการได้รับความสนใจจาก นิวคาสเซิ่ล ผมก็มั่นใจว่าสโมสรแห่งนี้จะกลายเป็นทีมใหม่ของผม” กอร์ดอน กล่าวในงานแถลงข่าวก่อนที่จะจรดปากกาเซ็นสัญญาระยะยาวกับทีม

สำหรับ แอนโธนี่ กอร์ดอน เริ่มเส้นทางค้าแข้งด้วยการเป็นเด็กฝึกหัดของ เอฟเวอร์ตัน ตั้งแต่อายุเพียง 11 ปี ก่อนก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ของทีมเมื่อปี 2019 มีสถิติลงเล่นรวมทุกรายการ 78 นัด ทำได้ 7 ประตู 8 แอสซิสต์

แนะนำข่าวกีฬา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : “เบล” ฟิตพร้อมลุยฟุตบอลโลก ยืนยันเวลส์สนับสนุน LGBTQ+