ข่าวการศึกษา-วันนี้

ศธ.ยกเลิกระเบียบทรงผมนักเรียน ให้โรงเรียนกำหนดทรงผมได้

ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ไฟเขียวออกระเบียบทรงผมนักเรียนใหม่ ให้อำนาจโรงเรียนกำหนดทรงผมไว้สั้น-ยาวได้ แต่ห้ามดัด ย้อมสี ไว้หนวดเครา

วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 มาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการลงโทษเรื่องทรงผมได้ส่งผลถึงร่างกายและจิตใจของนักเรียน ศธ.จึงได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน

ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้ให้ความเห็นว่า รมว.ศธ.ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดอาจอาศัยอำนาจตามมาตรา 12 ประกอบกับมาตรา 39 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติได้

ดังนั้น เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ตนจึงได้ลงนามในระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 และเสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วออกเป็นหนังสือสั่งการ หรือหนังสือเวียน

กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนหรือนักศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งนำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไปกำหนดเป็นระเบียบ หรือข้อบังคับของสถานศึกษาแต่ละแห่งเอง

ข่าวการศึกษา-ล่าสุด

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ขณะนี้ ศธ.ได้ยกร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาไว้ดังนี้

1.การไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. และสถานศึกษาในกำกับดูแลของ ศธ. จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ โดยสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะทรงผมได้ตามพันธกิจ บริบท และความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา

2.สถานศึกษาในสังกัด ศธ.และสถานศึกษาในกำกับดูแลของ ศธ.อาจดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับไว้ทรงผมของนักเรียนได้ โดยการวางระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษา และควรระบุบทอาศัยอำนาจของกฎหมายเฉพาะมาตรา 39 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักการมีส่วนร่วม เช่น นักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง หรือผู้แทนผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นใดที่หัวหน้าสถานศึกษาเห็นสมควร เป็นต้น

และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้วแต่กรณี ก่อนการประกาศใช้ และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนไว้ในระบบสารสนเทศ หรือบริเวณของสถานศึกษา

และดำเนินการแจ้งให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาทราบเป็นการทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติตนของนักเรียนมีความถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา

“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผมว่า นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้

กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย และมีข้อต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ ดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไว้หนวดหรือเครา การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

แต่ต่อไปหลังจากมีการประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนทั้งหมดจะอยู่ที่สถานศึกษา ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย” นางสาวตรีนุชกล่าว

เกมส์มาใหม่-น่าเล่น

Cat Snack Bar เกมร้านอาหารสุดน่ารัก

“Cat Snack Bar” เกมมือถือสำหรับเหล่าทาสแมวที่เล่นง่าย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ในวันนี้ผมจะมารีวิวเกม “Cat Snack Bar” เกมมือถือที่เล่นง่าย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเหล่าทาสน้องแมว คุณจะต้องเพลิดเพลินกับภาพและเพลงประกอบที่สอดแทรกเสียงน้องแมวเข้ามาเป็นระยะอย่างแน่นอน ขนาดผมที่เป็นทาสน้องหมา ยังต้องยอมให้กับเกมนี้เลยจริงๆ

Cat Snack Bar เป็นเกมแนว Idle โดยผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นคนบริหารร้านอาหารที่บรรดาน้องแมวทำงานอยู่ (รวมถึงน้องแมวที่เป็นลูกค้าด้วยนะ) ซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแนวร้านอาหารที่สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆ เพื่อฆ่าเวลาแบบเพลินๆไปกับเหล่าน้องแมว

ถึงเวลาน้องแมวทำงาน!
เริ่มต้นจะมีวิธีการเล่นสอนอยู่เล็กน้อยในตอนแรก แต่หลังจากนั้นตัวเกมจะปล่อยให้เราลองบริหารเอง ซึ่งเริ่มแรกร้านอาหารที่เราให้น้องแมวทำงาน จะเป็นร้านเล็กๆ มีแค่แซนด์วิชเพียงเมนูเดียว และเรามีหน้าที่อัปเกรดตามเงินรายได้ที่เราได้มา ทำให้น้องแมวเตรียมอาหารตามที่ลูกค้าสั่งได้ไวขึ้น มีจุดทำอาหารเพิ่มขึ้นและมีน้องแมวมาช่วยเพื่อนทำอาหารให้รองรับลูกค้าได้มากขึ้น

ในตอนแรกที่เล่น อาจจะยังมีอะไรให้ทำน้อย มีแค่การอัปเกรดของทำอาหารหรืออื่นๆ แต่หลังจากที่เราได้ขยายร้านเป็นร้านโดนัท จึงเริ่มมีเมนูหลากหลายมากขึ้น เช่น โดนัท (ก็ร้านขายโดนัทเนอะ) และกาแฟ พอเล่นถึงด่านที่ 2 (ผมขอแทนแต่ละร้านที่เปลี่ยนเป็นด่านละกัน) จะเริ่มมีทิปที่เป็นโบนัสในแต่ละคำสั่งซื้อ และมีโบนัสเวลาบวกเพิ่มเพื่อให้เราได้เงินมากขึ้นด้วย แต่จุดที่ทำให้ผมเซ็งๆ นิดหน่อย คือเราต้องดูโฆษณา ถึงจะสามารถรับเงินหรือโบนัสบางอย่างที่เกมจะให้เราได้ แต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสกับการดูโฆษณาให้จบ ก็ไม่ถือเป็นข้อด้อยเลย

เกมส์ฟรีออนไลน์

ลองใช้เพชรดูสิ!
พอผมเล่นถึงด่าน 3 ก็จะเริ่มมีการอัปเกรดอีก 1 วิธี คือการใช้เพชร โดยเราจะได้เพชรก็ต่อเมื่อเราใช้เงินอัปเกรดของในร้านอาหารจนถึงขั้นสุดของ level นั้นๆ (ไม่งงนะ) และนำเพชรมาแลกรับ Merchandise (สินค้า) ซึ่งเกมนี้คือเกมน้องแมว เพราะฉะนั้นสินค้าที่เราได้ ก็ต้องเป็นของเล่นแมวสิ แต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุด เมื่อเราเล่นถึงด่านที่ 4 เราจะสามารถแต่งตัวน้องแมวของเราได้! ส่วนของที่จะเอามาแต่งตัวน้องแมวนั้น ก็คือกระเป๋าที่เราจะสามารถใช้เพชรแลกมาได้ โดยที่กระเป๋าแต่ละประเภทจะมีรูปแบบของที่ไม่เหมือนกัน ตั้งแต่ของระดับธรรมดา จนถึงระดับหรูหราแมวเห่าเลยแหละ และของที่เราจะได้จากกระเป๋าเหล่านี้ เช่น หมวกหูแมวหรือของเล่นน้องแมวต่างๆ เราจะสามารถนำมาแต่งตัวให้น้องแมวของเราได้ตามใจชอบเลย

สรุป
สำหรับผม เกมนี้ค่อนข้างจะมีของให้เราต้องปลดล็อกเยอะ ทั้งสินค้า หรือแม้กระทั่งการสะสมเพชร เพื่อนำไปแลกกับกระเป๋าที่จะสุ่มของแต่งตัวน่ารักๆ มาให้น้องแมวของเรา ถือว่าเป็นลูกเล่นของเกมที่ทำให้ไม่น่าเบื่อ ต้องลุ้นเวลาสุ่มของว่าจะได้ของแต่งตัวแบบไหนหรือสินค้าคืออะไรบ้าง แต่ส่วนใหญ่ เชื่อผมเถอะ เป็นของที่ทุกคนเห็นแล้วต้องบอกว่าน่ารักมากๆ แน่นอน ถือเป็นอีกเกมหนึ่งที่สามารถเล่นได้ยามว่างแบบเพลินๆ เลยล่ะครับ

แนะนำข่าวเกมส์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : PROJECT KNIGHTS เกมมือถือ TURN BASE RPG น้องใหม่สุดอลังการเปิดให้ทดสอบแล้ววันนี้

สล็อต-รอยัล-gclub

สล็อต รอยัล gclub

สล็อต รอยัล gclub เกมสล็อตออนไลน์บริการคุณผ่านหน้าคาสิโนเว็บตรงในวันนี้

ใหม่ล่าสุดกับ สล็อต รอยัล gclub เกมสล็อตออนไลน์คุณภาพให้คุณได้เข้าร่วมทำการวางเดิมพันผ่านการบริการ เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ อันดับ1 ที่น่าเชื่อถือได้ และ เป็นเกมสล็อตออนไลน์ royal gclub คุณภาพให้คุณได้สัมผัสกับสล็อตเว็บตรงและทำกำไรผ่านมือถือ เดิมพันออนไลน์ไปกับหนึ่งในเกมจากเว็บคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงในด้านการบริการลูกค้าทุกท่าน ซึ่งถ้าหากจะให้ย้อนไปในอดีต Royal Gclub ได้ก่อตั้งขึ้นประมาณ 10 ปีซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการความบันเทิงทางคาสิโนออนไลน์ชั้นนำของโลกซึ่งเป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ที่มีความหลากหลายทางด้านเกมการวางเดิมพัน

สล็อต-รอยัล-gclub

สล็อต รอยัล gclub เหตุผลที่คุณควรเลือกเข้ามาร่วมทำการวางเดิมพันเพื่อแสวงผลกำไร

แน่นอนว่าถ้าหากขึ้นชื่อว่าสล็อตออนไลน์ Royal Gclub ก็ต้องบอกเลยว่า สล็อต รอยัล gclub เป็นเกมสล็อตออนไลน์มาจากเว็บเดิมพันเว็บตรงที่ดีที่สุดในโลกแน่นอน ซึ่งเป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ที่มีการตลาดดีที่สุดและมียอดจำนวนผู้เข้ามาร่วมทำการวางเดิมพันกับเกมสล็อตผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรามากที่สุด ซึ่งคุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าเกมสล็อตออนไลน์ gclub ผ่านเว็บ ของเรานั้นเป็นเกมสล็อตออนไลน์ที่แตกง่ายและได้เงินจริงซึ่งคุณสามารถเข้ามาสัมผัสได้โดยตรงโดยที่ยังไม่ต้องเชื่อโฆษณาและคำแนะนำของเรา ซึ่งทางเราอยากให้คุณพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่ตัวคุณเข้ามาร่วมพิสูจน์ให้เห็นกับตา เพราะพูดสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแน่นอน

จีคลับสล็อต

เข้าร่วมทำการวางเดิมพันผ่านการบริการ Royal Gclub เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ อันดับ1

ลองเข้ามาร่วมลงทุนออนไลน์กับ สล็อต รอยัล gclub เล่นเกมสล็อตออนไลน์ที่ทำลายสถิติว่ามีจำนวนผู้คนเข้ามาร่วมทำการวางเดิมพันมากที่สุดแถมยังได้สถิติเกมสล็อตออนไลน์ที่มีการบอกและกล่าวขานกันว่ามีการแจกรางวัลบ่อยมากที่สุด เพราะว่าเป็น สล็อตออนไลน์เว็บตรง จึงมี 5 เหตุผลที่คุณควรเลือก Royal Gclub ในการวางเดิมพันสล็อตออนไลน์ที่คุณนั้นจะได้สัมผัสกับความสนุกดังนี้

 1. เล่นเกมสล็อตออนไลน์ที่มีการให้ผลรางวัลตอบแทนสูงเพียงแค่คุณทำการวางเดิมพันอัตราขั้นต่ำ
 2. เป็นสล็อตออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกและเป็นเกมสล็อตที่มีความปลอดภัยทางด้านการเงิน
 3. เป็นการวางเดิมพัน จีคลับสล็อต ชื่อผู้เล่นทุกคนนั้นจะสามารถทำการลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีทุนน้อยเป็นอย่างมาก
 4. เว็บสล็อตออนไลน์ Royal Gclub ได้คัดสรรมาแต่เกมการวางเดิมพันที่มีคุณภาพและมีอัตราในการแจกรางวัลไวและบ่อยกว่าเกมอื่น
 5. เว็บสล็อตออนไลน์ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการจำกัดเวลาเข้าและออก

แหล่งที่มา :  avtoviking.com

ข่าวกีฬา-ต่างประเทศ

นิวคาสเซิ่ล ทุ่มเงินคว้า “กอร์ดอน” จากเอฟเวอร์ตัน ร่วมทีม

เสริมแกร่ง! นิวคาสเซิ่ล ทุ่มเงินคว้า “กอร์ดอน” จากเอฟเวอร์ตัน ร่วมทีมอย่างเป็นทางการ

“สาลิกาดง” นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด สโมสรในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศคว้าตัว แอนโธนี่ กอร์ดอน ปีกชาวอังกฤษของ เอฟเวอร์ตัน มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา

โดย ดาวเตะวัย 21 ปี ย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว 45 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,820 ล้านบาท) แบ่งเป็นการจ่ายครั้งแรก 40 ล้านปอนด์ และบวกเพิ่มอีก 5 ล้านปอนด์ หากสามารถทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

ข่าวกีฬา-รอบโลก

“ตั้งแต่ผมได้รู้ถึงเรื่องการได้รับความสนใจจาก นิวคาสเซิ่ล ผมก็มั่นใจว่าสโมสรแห่งนี้จะกลายเป็นทีมใหม่ของผม” กอร์ดอน กล่าวในงานแถลงข่าวก่อนที่จะจรดปากกาเซ็นสัญญาระยะยาวกับทีม

สำหรับ แอนโธนี่ กอร์ดอน เริ่มเส้นทางค้าแข้งด้วยการเป็นเด็กฝึกหัดของ เอฟเวอร์ตัน ตั้งแต่อายุเพียง 11 ปี ก่อนก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ของทีมเมื่อปี 2019 มีสถิติลงเล่นรวมทุกรายการ 78 นัด ทำได้ 7 ประตู 8 แอสซิสต์

แนะนำข่าวกีฬา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : “เบล” ฟิตพร้อมลุยฟุตบอลโลก ยืนยันเวลส์สนับสนุน LGBTQ+

สุขภาพ

“น้ำผึ้ง” ตัวช่วยเพื่อสุขภาพและความงามในช่วงหน้าหนาวของคนญี่ปุ่น

“น้ำผึ้ง” ตัวช่วยเพื่อสุขภาพและความงามในช่วงหน้าหนาวของคนญี่ปุ่น

สุขภาพ

เข้าสู่หน้าหนาวการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความกดดันของอากาศรอบตัวส่งผลเสียต่อระบบประสาทอัตโนมัติ อีกทั้งอากาศที่แห้งยังส่งผลทำให้ผิวพรรณแห้ง และมีอาการเจ็บคอและไอได้ง่าย ช่วงนี้จึงเป็นช่วงสำคัญในการหันมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพความงาม และตัวช่วยที่สำคัญที่คนญี่ปุ่นใช้คือ น้ำผึ้ง มารู้วิธีการใช้น้ำผึ้งเพื่อสุขภาพกายและความงามจากคนญี่ปุ่นกันค่ะ

การใช้น้ำผึ้งเพื่อสุขภาพความงาม
น้ำผึ้งมีส่วนประกอบของสารอาหารประมาณ 190 ชนิด ซึ่งรวมถึงวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ น้ำผึ้งมีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย และเป็นสารให้ความหวานที่ดีต่อสุขภาพในช่วงที่ควบคุมหรือลดน้ำหนัก

วิธีการเลือกใช้น้ำผึ้งเพื่อความงาม ควรเลือกน้ำผึ้งธรรมชาติที่ไม่ผ่านการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อ เพราะความร้อนจะทำลายสารอาหารที่มีคุณค่าต่อความงาม เช่น วิตามินซีและวิตามินบี

การใช้น้ำผึ้งเพื่อความชุ่มคอและบรรเทาอาการไอ
น้ำผึ้งได้จากน้ำหวานของเกสรดอกไม้ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตส น้ำผึ้งจะช่วยคงความชุ่มชื้นในลำคอในช่วงที่อากาศหนาวและช่วยบรรเทาอาการไอและเจ็บคอ

วิธีนำน้ำผึ้งมารับประทานเพื่อบรรเทาอาการไอและเจ็บคอ ทำได้โดยการนำหัวไชเท้ามาหั่นเป็นชิ้นบางๆ แล้วดองน้ำผึ้งไว้ในตู้เย็นค้างคืน จากนั้นนำเอาส่วนของเหลวที่ได้จากการดองมาเจือจางด้วยน้ำอุ่นแล้วดื่มเพื่อให้ชุ่มคอ บรรเทาอาการไอและเจ็บคอได้ดี

พลังของน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ
ในช่วงหน้าหนาวคนจำนวนมากนอนไม่ค่อยหลับและหลับไม่สนิท การดื่มน้ำผึ้งหนึ่ง 1 ช้อนชาก่อนเข้านอนครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง จะช่วยให้นอนหลับได้สนิทและช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายได้ดี เหตุผลที่น้ำผึ้งช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับให้ดีขึ้นนั้นเพราะว่าน้ำผึ้งจะค่อยๆ เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด และไปเติมพลังงานให้แก่สมอง เมื่อสมองได้รับพลังงานก็จะทำให้รู้สึกง่วงและนอนหลับสนิท อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันในขณะที่นอนหลับได้ดี

บ้านเราก็มีช่วงที่อากาศหนาวและทำให้ผิวแห้งรวมถึงรู้สึกไม่สบายตัว ลองใช้น้ำผึ้งเป็นทางเลือกตามธรรมชาติเพื่อสุขภาพกายและความงามดูค่ะ ทั้งนี้มีข้อควรระวัง คือไม่ควรให้เด็กอายุน้อยกว่า 1 ขวบรับประทานน้ำผึ้ง เพราะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโบทูลิซึมในทารกจากการรับเชื้อ Clostridium botulinum ซึ่งทนต่อความร้อนและไม่สามารถฆ่าได้ด้วยความร้อนและการปรุงอาหาร แต่สำหรับผู้ใหญ่สามารถรับประทานน้ำผึ้งได้อย่างปลอดภัยค่ะ

เกมส์อัพเดท

Project Knights เกมมือถือ Turn Base RPG น้องใหม่สุดอลังการเปิดให้ทดสอบแล้ววันนี้

Project Knights เกมมือถือ Turn Base RPG น้องใหม่สุดอลังการเปิดให้ทดสอบแล้ววันนี้

เกมส์อัพเดท

สำหรับคนไหนที่กำลังมองหาเกมใหม่ ๆ มาเล่น เรามีเกมที่อยากมาแนะนำให้ได้ลองเล่นกัน แถมยังเป็นเกมที่มีภาพกราฟิกสุดอลังการในระดับที่ไม่ค่อยเห็นในเกมมือถือสักเท่าไหร่ โดยใช้ชื่อเกมว่า Project Knights ซึ่งเป็นเกมแนว Strategic Turn Base RPG ผลงานการจับมือระหว่าง Kabam Games ผู้พัฒนา MARVEL CONTEST OF CHAMPIONS และ DISNEY MIRRORVERSE กับทาง Netmarble ค่ายพัฒนาเกมจากเกาหลีใต้ที่คนไทยรู้จักกันดี โดยตัวเกมได้มีการเปิดทดสอบแบบเปิดแล้วในโซนประเทศอเมริกาในแอนดรอยด์

ตัวเกม Project Knights เป็นการอิงเรื่องราวของกษัตริย์อาเธอร์ในแบบฉบับแฟนตาซี เมื่อราชาอูเธอร์ เพนดรากอน ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร ถูกสังหารโดยกษัตริย์ล็อตที่โหดเหี้ยมในการแสวงหาอำนาจของดาบ Excalibur ราชาคนนั้นได้ผนึกดาบไว้ในศิลาเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงทายาทที่แท้จริงของเขาเท่านั้นที่สามารถปลดปล่อย Excalibur และควบคุมพลังของมันได้ ด้วยความช่วยเหลือของอัศวินและนักรบที่ไว้ใจได้สองสามคน อาเธอร์ได้ปลดปล่อยเอ็กซ์คาลิเบอร์จากศิลาและบังคับให้กษัตริย์ล็อตต้องล่าถอยในการต่อสู้อันดุเดือด พลังที่ค้นพบใหม่ของอาเธอร์เรียกความสนใจจากเมอร์ลิน พ่อมดผู้ทรงพลัง โดยเผยให้เห็นว่าอาเธอร์เป็นทายาทที่แท้จริงของอูเธอร์ เพนดรากอน

สัมผัสประสบการณ์แคมเปญยุคกลางที่ดื่มด่ำซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการสืบเสาะของกษัตริย์อาเธอร์รุ่นเยาว์ ด้วยระบบแอ็กชันสุดอลังการ การต่อสู้แบบสลับตากับฝ่ายศัตรู และสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวเพื่อรับรางวัลหายาก รวบรวม อัปเกรด และต่อสู้กับอัศวิน นักรบ พ่อมด ผู้วิเศษ และอีกมากมายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาเธอร์ในตำนาน เตรียมตำนานของคุณด้วยอาวุธ วัตถุโบราณ และอุปกรณ์ยุคกลางอันทรงพลังที่คุณได้รับจากการผจญภัยของคุณ และสัมผัสประสบการณ์ตัวละคร 3 มิติ แอนิเมชั่น เอฟเฟ็กต์ภาพ และสภาพแวดล้อมในธีมแฟนตาซียุคกลางที่น่าทึ่ง

สำหรับแฟนเกมที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด Project Knights มาเล่นได้แล้ว Android ในโซนประเทศอเมริกา หรือจะดาวน์โหลดแบบไฟล์ APK มาเล่นก็ได้ (iOS ยังไม่มีการประกาศเปิด คงต้องรอต่อไป)

แนะนำข่าวเกมส์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : YU-GI-OH MASTER DUEL ปล่อยอัปเดตใหม่ สร้างความตื่นเต้นในการเล่นการ์ดรูปแบบทีม

เกมส์ออนไลน์

Yu-Gi-Oh Master Duel ปล่อยอัปเดตใหม่ สร้างความตื่นเต้นในการเล่นการ์ดรูปแบบทีม

Yu-Gi-Oh Master Duel ปล่อยอัปเดตใหม่ สร้างความตื่นเต้นในการเล่นการ์ดรูปแบบทีม

เกมส์ออนไลน์

Yu-Gi-Oh! Master Duel การ์ดเกมดิจิทัลที่ดัดแปลงจากการ์ดเกมจริง ล่าสุด Konami อัปเดตเพิ่มโหมดใหม่ Team Battle สร้างความแปลกใหม่ในการเล่นเพิ่มมากขึ้น

Team Battle จะมาในรูปแบบ 3v3 หรือ 5v5 ดูเอลลิสต์จะได้ปะทะกันแบบทีม ทีมไหนชนะมากที่สุดจะได้รับชัยชนะครอบครอง ผนึกกำลังกับเพื่อนของคุณและไปคว้าชัยชนะร่วมกัน

โหมดนี้ให้อิสระในการสร้างห้องเล่นด้วย จะเน้นเล่นกันแต่ Standard อย่างเดียวหรือแบ่งผสมผสานเฉพาะทางก็ได้ อย่าง Fusion, Synchro เป็นต้น

นอกจากมีโหมดใหม่เพิ่มเข้ามา ยังมีชุดการ์ดใหม่ Trajectory Selection มาพร้อมกับการ์ดเพนดูลัมแบบใหม่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Odd-Eyes Pendulumgraph Dragon, Performapal ClassiKuriboh เป็นต้น

Yu-Gi-Oh! Master Duel เปิดให้เล่นฟรีอย่างเป็นทางการ PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS และ Andriod ย้ำเกมนี้ไม่ได้เปิดให้เล่นในประเทศไทย

ข่าวกีฬา

“เบล” ฟิตพร้อมลุยฟุตบอลโลก ยืนยันเวลส์สนับสนุน LGBTQ+

“เบล” ฟิตพร้อมลุยฟุตบอลโลก ยืนยันเวลส์สนับสนุน LGBTQ+

ข่าวกีฬา

แกเร็ธ เบล กัปตันทีมชาติเวลส์ ยืนยันสภาพร่างกายเต็ม 100 พร้อมลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาในกาตาร์ กับฟุตบอลโลกในรอบนี้

เวลส์ จะลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ 64 ปี โดยพวกเขาร่วมกลุ่มกับ อังกฤษ, อิหร่าน และสหรัฐอเมริกา โดยจะเล่นเกมแรก 21 พฤศจิกายน 2022 โดย กาตาร์ เจ้าภาพถูกวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนและอีกหลายเรื่องในช่วงที่ผ่านมา แต่สำหรับ เบล แล้วในฐานะนักเตะเขายอมรับว่าเป็นเรื่องยากในการจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้

“แน่นอนสำหรับเราในฐานะนักฟุตบอล มันเป็นประเด็นที่ยากในการจะกล่าวถึง แต่ในแง่ของทีมเราเชื่อว่าเราจะสามารถแสดงผลงานออกมาได้ดีแน่ท่ามกลางเรื่องเหล่านี้ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้น เรามีการพูดคุยกับสมาคมฟุตบอล และพวกเขาคุยกับรัฐบาลของเวลส์ ซึ่งกำลังจะมีการคุยกับ กาตาร์ และ ฟีฟ่าในเรื่องนี้ โดยเราจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในสิ่งที่เราสามารถทำได้ในฐานะของนักเตะ และเราหวังว่ามันจะกระตุ้นการรับรู้และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิม”

“สำหรับเกมการแข่งขันผมมั่นใจในความพร้อมของร่างกายตนเอง และผมจะลงเล่นอย่างเต็มที่ตลอด 90 นาที และจะเป็นการเล่นครบทั้งสามเกมอย่างแน่นอนหากได้รับโอกาสลงเล่น”

ทั้งนี้ เวลส์ เป็นอีกหนึ่งชาติที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ หรือ LQBTQ+ โดยปลอกแขนกัปตันทีมของพวกเขาจะเป็นสีรุ้งเช่นเดียวกัน หลายชาติที่จะสวมปลอกแขนในลักษณะเดียวกัน ท่ามกลางกฎหมายของกาตาร์ที่ไม่สนับสนุนการแสดงออก หรือยอมรับในเรื่องนี้

แทงบอลฟรี 200

แทงบอลฟรี 200

UFABET เว็บพนันบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด แทงบอลฟรี 200 ทุกยูสเซอร์

เปิดฤดูกาลใหม่ไปกับการแทงบอล แบบมีฟรีเครดิตดังนั้นนักพนันออนไลน์อย่าพึ่งน้อยใจสำหรับสายเติมเพราะ แทงบอลฟรี 200 ทุกยูสเซอร์ ที่เราหมายถึงนั้นคือไอดีสมัครใหม่ แต่ ไอดีเก่าอย่าพึ่งน้อยใจไป เพราะเราก็แจกฟรีเครดิตหนักไม่แพ้กัน สำหรับบริการเว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด สายกีฬา ถ้าหากท่านกำลังหาเว็บซึ่งมีหลักฐานการเงินที่มั่นคงและแข็งแรง ทั้งหมดปัญหาเรื่องการถูกโกงแน่นอน นั่นคงเป็นเหตุผลที่ว่า คนส่วนใหญ่นิยมเดิมพันกับ พนันผ่านมือถือได้ไว ผ่าน UFABET ทางเข้า เป็นพนันออนไลน์เชื่อถือได้ กำไรเยอะมาก ถ้าเทียบกับเว็บอื่น ทำกำไร ผ่านกีฬาที่คุณเล่นพนันออนไลน์ได้แบบไม่มขั้นต่ำเล่นพนัน แทงบอล  ลีกไหน ยังไง บอกเราได้ เราช่วยได้ แถมมีโปรแกรม ถ่ายทอดสดบอลรับชมฟรี พร้อมอัพเดตการแข่งขัน ตลอดเวลา เล่นไม่เป็น สอนเล่น แทงแพ้บอลบ่อย คืนไว เล่นง่ายไม่ต้องฝาก

แทงบอลฟรี 200

เล่นพนันทำกำไรเว็บไหนไม่ต้องฝาก แทงบอลฟรี 200 บาท บริการดี ๆ จาก UFA356

เว็บพนันบอลออนไลน์ โปรใหม่มาแรงเล่นพนันได้อย่างสะใจไปกับเว็บพนันมีฟรีเครดิตทำกำไรได้แบบง่าย ๆ  UFA356 จัดให้ เราเป็นเว็บพนันออนไลน์อันดับ 1 ที่ได้เงินดีที่สุด แทงบอลฟรี 200 ไอดีสมัครใหม่โปรดทราบถ้าหากคุณกำลังมองหา เว็บพนันฟรีเครดิต แจกหลังสมัครเราขอแนะนำ UFA356

เว็บบอลแจกฟรีเครดิต

เราเป็นเว็บบอลแจกฟรีเครดิตที่เหมาะกับนักบอลชาวไทยทุกคน

 • แทงบอลฟรี 200 แทงอบลทุกลีกผ่านระบบ AI เล่นพนันสะใจไปกับเว็บแทงบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุด เรามีโปรแกรมเด็ดบอล ให้ดูก่อนเริ่มทำกำไร ขั้นตอนในการเดิมพันก็ง่ายเด็กประถมก็ทำกำไรได้
 • มีอัตราแทงบอลเริ่มต้นหลักสิบแต่ได้กำไรหลักพันพนันออนไลน์ เว็บตรง มีบอลให้เลือกเล่นได้ทุกคู่ถ้าไม่พนันเว็บเราเว็บไหนละจะได้โปรเด็ดแบบนี้
 • ฟรีเครดิตทุกยูสเซอร์เว็บพนันของเราแจกฟรียกแก๊ง ชวนเพื่อนเล่นก็ได้เงิน ฟรีเครดิต มือใหม่ 200 เว็บบอลแจกฟรีเครดิต อย่าปล่อยให้โอกาสดี ๆ แบบนี้หลุดลอยไปพนันออนไลน์เว็บไหนที่เล่นง่ายกำไรจัดเต็ม
 • จ่ายเงิน ผ่าน ทรูวอเลตวันนี้ ได้ราคาบอลดีขึ้น เว็บพนันบอลมาใหม่ ค่าน้ำดี UFABET เราให้กำไรและ ราคาบอลดีกว่าที่อื่น ราคาบอลครึ่งควบลูก ราคาบอลเต๊ง จ่ายครบจบในรอบเดียว ฝากถอนนออโต้ใน 15 นาที 

แหล่งที่มา : greenhouse-studios.com

เว็บตรงฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ

เว็บตรงฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ

UFA356 เว็บตรงฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ บริการดี มีความทันสมัย

UFA356 เว็บตรงฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ สำหรับนักพนันท่านใดที่สนใจอยากจะทำการลือกวางเดิมพันพนันออนไลน์ผ่านระบบอัตโนมัติ ที่ส่งถึงหน้าจอของท่านโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังบ่อนคาสิโนหรือห้องเกมให้เสียเวลาอีกต่อไปเพียงแค่ท่านหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทำการสมัครสมาชิก login เข้าร่วมเดิมพัน ก็สามารถที่จะเข้าถึงการลงทุนสร้างกำไรสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มาพร้อมกับช่องทางการ ฝากถอนง่ายไม่มีขั้นต่ำไม่จำกัดวงเงินในการเข้าร่วมวางเดิมพันไม่ว่าท่านจะมีทุนในการวางเดิมพันที่มากน้อยแค่ไหนก็สามารถที่จะทำกำไรได้เป็นอย่างดี  มีอิสระในการวางเดิมพันได้อย่างเต็มที่พร้อมเงินรางวัลที่จ่ายหนักจัดเต็มไม่มีอั้นให้กับผู้เล่นได้ทำการลุ้นรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

เว็บตรงฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ

UFA356 เว็บตรงฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ ทำรายการง่าย ผ่านระบบอัตโนมัติ

 UFA356 เว็บตรงฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ รวมเกมจากทุกค่ายชั้นนำที่มีให้สมาชิกทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการวางเดิมพันที่ดีและยอดเยี่ยมมีระบบการลงทุนที่มีความชัดเจนเป็นอย่างมากรับรองได้เลยว่าทุกการวางเดิมพันของท่านนั้นจะได้รับการบริการที่ดีเป็นอย่างยิ่งไม่เกิดปัญหาในการวางเดิมพันกับ เว็บพนันที่ดีที่สุด 2022 ในภายหลัง มาพร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการตลอดทุกการลงทุนแน่นอนเลยว่าการเดิมพันของท่านนั้นจะได้รับการบริการที่ดีและมีความปลอดภัยสูง สามารถที่จะทำการเข้าร่วมวางเดิมพันหรือทำรายการได้อย่างง่าย ผ่านระบบอัตโนมัติยิ่งสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน ก็มีความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งทุกท่านสามารถที่จะทำรายการเติมเงินหรือถอนเงินได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องแจ้งแอดมินหรือทางทีมงานให้เสียเวลาอีกต่อไปแต่ท่านก็สามารถที่จะทำรายการต่างๆ ผ่านระบบอัตโนมัติได้เลยในทันที

เว็บพนันที่ดีที่สุด 2022

และยังมีช่องทางในการทำรายการหลากหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

 1. เว็บตรงฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ Application Mobile Banking  ที่รองรับทุกธนาคารชั้นนำของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทยไทยพาณิชย์ออมสินและอื่นๆอีกมากมายท่านก็สามารถที่จะทำการฝากเงินถอนเงินได้เป็นอย่างดี
 2. เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด Application True wallet money  ก็สร้างความสะดวกสบายในการทำรายการให้กับผู้เล่นได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่ต้องมีบัญชีธนาคารก็สามารถที่จะทำการถอนเงินรางวัลได้อย่างง่าย

แหล่งที่มา : secretninjamedia.com